Beleidssessie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits licht de focus van haar beleid toe.

Over de ambities en uitdagingen gaat Nico Bogaerts, hoofdredacteur Sociaal.net, daarna in gesprek met de leidend ambtenaren Bruno Vanobbergen, Opgroeien; James Van Casteren, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap(VAPH); Leo Van Loo, Agentschap Uitbetaling Groeipakket(VUTG).
Input vanuit de deelsessies wordt meegenomen in dit interview.