Basiszorg

Kamervoorzitter: Els Meert, adviseur preventief jeugdbeleid bij Opgroeien

Opdat ouders hun ambities als ouders kunnen waarmaken en kinderen en jongeren voluit kunnen ontwikkelen en opgroeien, is er nood aan een positieve en rijke leefomgeving met kwaliteitsvolle en toegankelijke basisondersteuning en voorzieningen.

Basisvoorzieningen zijn groeiplekken en bieden een unieke combinatie van:

  • noodzakelijke dienstverlening voor alle gezinnen,
  • een plek waar de specifieke zorg en ondersteuningsbehoeften van gezinnen en kinderen in een vroeg stadium opgemerkt en aangepakt kunnen worden.

Verken andere kamers