Over Opgroeien

Kansrijk opgroeien in Vlaanderen en Brussel

Opgroeien bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.

De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Het agentschap kiest expliciet voor een geïntegreerde, multi-expertise aanpak en de samenwerking met heel wat partners. Zo worden gezinnen maximaal ondersteund.

Meer weten over Opgroeien? Kansrijk opgroeien in Vlaanderen en Brussel | Opgroeien

Powered by EXPOO

EXPOO|Opgroeien is het Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien. We zetten mee onze schouders onder de missie om het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Expertise over opvoeden en opgroeien verzamelen, duiden én delen. Dat is de drijfveer van het EXPOO-team.

“EXPOO is er voor de denkers en de doeners, de durvers en de dromers”

Samen met de experten van Opgroeien en binnen een sterk open netwerk van partners verzamelen en delen we actuele, betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis via Thema’s | Opgroeien. Steeds gebaseerd op onderzoek, cijfers en statistieken; kennis en ervaring van professionals en verhalen en noden van ouders. Verder tracht EXPOO|Opgroeien kennis en inzichten over aanpak en ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren ontsluiten via de Databank kwaliteitsvolle praktijken | Opgroeien. Hiermee wil EXPOO|Opgroeien methodisch en wetenschappelijk onderbouwd werken stimuleren, net als collectieve kennisopbouw en leren.

De organisatie van de Opgroeien congressen vol inspiratie en ontmoeting is een voorzetting van een lange EXPOO-congrestraditie.

Meer weten over EXPOO|Opgroeien? EXPOO | Opgroeien