Jeugddelinquentie

Kamervoorzitter: Eef Goedseels, Beleidsmedewerker Jeugddelinquentierecht bij Opgroeien

Jongeren groeien op, experimenteren, gaan over grenzen, geven uiting aan ervaren onrecht.

Vanuit Opgroeien zetten we met het decreet jeugddelinquentierecht niet alleen in op het voorkomen van nieuwe feiten, maar ook op het creëren van nieuwe kansen en het bieden van perspectief op verschillende levensdomeinen. We kijken naar het delict en de impact ervan op het slachtoffer, maar kijken ook naar wat jongeren en gezinnen nodig hebben om weer verder te gaan. We doen dit samen met alle betrokken partners.

Deze kamer inspireert met boeiende getuigenissen, praktijken, een lezing… over het ondersteunen van ouders in het omgaan met conflicten en grensoverschrijdend gedrag, over een geïntegreerde samenwerking (politie, justitie, hulpverlening) in een lokale ketenaanpak, over het bouwen van bruggen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, over alternatieven voor geslotenheid, over onderbouwd werken en hoe onze noorderburen hier naar kijken.