Bijschakelen

Kamervoorzitter: Koen Gevaert, Beleidsmedewerker bij Opgroeien

Een cruciaal idee voor de toekomst is dat we ‘doorverwijzen’ vervangen door ‘bijschakelen’. Dat moet ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en gezinnen altijd een geïntegreerd antwoord krijgen op hun zorg- en ondersteuningsvraag – zeker als er noden zijn op meerdere levensdomeinen.

Bijschakelen vertrekt vanuit het principe ‘samen doen wat nodig is’. Het is aan de zorg- en dienstverleners om zich zo te organiseren dat de gerealiseerde hulp maximaal vertrekt van wat een gezin nodig heeft (en niet wat een organisatie aanbiedt).

Tegelijk betekent bijschakelen ook dat alle expertises (specifiek en generalistisch) elkaar ondersteunen. Specifieke expertises zijn in belangrijke mate ondersteuning voor basisvoorzieningen. Dat ondersteunen betekent niet alleen advies geven of antwoorden op vragen maar ook proactief en outreachend zijn.

Verken andere kamers