Bedankt voor je deelname aan het Opgroeien Congres op 8 december 2023!

Een hele dag lang heb je kennis kunnen maken met krachtige verhalen, inspirerende praktijken, innovatieve inzichten en werd je uitgedaagd om mee na te denken over de toekomst opdat elk kind kansrijk kan (op)groeien en elk gezin de nodige zorg en ondersteuning kan krijgen.

Alle inzichten en verhalen worden gebundeld in een online magazine dat januari 2024 zal uitkomen.

Verken de kamers

 • Basiszorg

  Opdat ouders hun ambities als ouders kunnen waarmaken en kinderen en jongeren voluit kunnen ontwikkelen en opgroeien, is er nood aan een positieve en rijke leefomgeving met kwaliteitsvolle en toegankelijke basisondersteuning en voorzieningen. Basisvoorzieningen zijn groeiplekken en bieden een unieke combinatie van: noodzakelijke dienstverlening voor alle gezinnen, een plek waar…
  Bekijk Kamer

 • Aanvullende zorg

  Deze kamer gaat over zorg- en ondersteuningstrajecten die aansluiten bij de noden van gezinnen, kinderen en jongeren en vorm krijgen zonder breuken….
  Bekijk Kamer

 • Rijke leefomgeving

  Opdat ouders hun ambities als ouders kunnen waarmaken en kinderen en jongeren voluit kunnen ontwikkelen en opgroeien, hebben we nood aan een positieve, rijke leefomgeving en een inclusieve samenleving waarin opvoeden een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt. Een positieve en rijke leefomgeving is de basis. Dat vraagt een informele omgeving waarop kwaliteitsvolle en toegankelijke…
  Bekijk Kamer

 • Divers en inclusief

  Gezinnen in Vlaanderen en Brussel zijn nu diverser dan ooit tevoren, met een groeiende superdiversiteit in de samenleving. Veel gezinnen bestaan uit leden met migratie-achtergrond. Gezinsvormen zijn heel divers: eenoudergezinnen, pleeggezinnen, adoptiegezinnen, en kinderen die tijdelijk elders wonen. Ongeveer 12,65% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen leeft…
  Bekijk Kamer

 • Bijschakelen

  Een cruciaal idee voor de toekomst is dat we ‘doorverwijzen’ vervangen door ‘bijschakelen’. Dat moet ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en gezinnen altijd een geïntegreerd antwoord krijgen op hun zorg- en ondersteuningsvraag – zeker als er noden zijn op meerdere levensdomeinen. Bijschakelen vertrekt vanuit het principe ‘samen doen wat nodig is’. Het…
  Bekijk Kamer

 • Jeugddelinquentie

  Jongeren groeien op, experimenteren, gaan over grenzen, geven uiting aan ervaren onrecht. Vanuit Opgroeien zetten we met het decreet jeugddelinquentierecht niet alleen in op het voorkomen van nieuwe feiten, maar ook op het creëren van nieuwe kansen en het bieden van perspectief op verschillende levensdomeinen. We kijken naar het delict…
  Bekijk Kamer

 • Sterk door samenwerking

  Om de ambities waar te maken en de maatschappelijke ongelijkheid in te dijken moeten we samenwerken. Niet om samen te werken maar omdat het moet! Maar hoe organiseer je zorg en ondersteuning?…
  Bekijk Kamer

Verken de formats

 • Speeddaten in het Labyrint

  Stap binnen in ons labyrint en laat je verwonderen. Stap letterlijk binnen in een labyrint van praktijken die zich graag aan je voorstellen. Het is een labyrint van leren, verbindingen leggen en de kracht van ideeën vieren. Stel vragen en deel in de opwinding die ontstaat wanneer mensen hun passie…
  Bekijk Format

 • Film

  Geniet van een krachtige voorstelling of film met nabespreking in de prachtige cinemazaal van Maison De La Poste….
  Bekijk Format

 • Buurtwandeling

  Neem een verrassende stap met de wandelcoach Wandelen heeft talloze voordelen voor je welzijn, zowel fysiek als mentaal. Het vermindert stress, verhoogt je energieniveau en stimuleert creativiteit. Ga mee op stap, breng je geest tot rust en maak zo ruimte voor nieuwe inzichten. Tijdens deze wandelingen ontdek je de buurt…
  Bekijk Format

 • Boekenvirus

  Een aantal sterke auteurs stellen hun werk voor, gevuld met inzichten en verhalen. Laat je meeslepen door de kracht van het geschreven woord en deel in de opwinding van de auteur terwijl ze haar visie en passie deelt….
  Bekijk Format

 • Theatervoorstelling

  Geniet van een krachtige voorstelling of film met nabespreking in de prachtige cinemazaal van Maison De La Poste….
  Bekijk Format

 • Radio

  Niels Heselmans, woordvoerder van Opgroeien, maakt samen met jongeren radio voor jou. Een hele dag door verzamelen vliegende reporters verhalen en indrukken op het congres zowel online als fysiek….
  Bekijk Format

 • Plenair
 • Beleidssessie

  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits licht de focus van haar beleid toe. Over de ambities en uitdagingen gaat Nico Bogaerts, hoofdredacteur Sociaal.net, daarna in gesprek met de leidend ambtenaren Bruno Vanobbergen, Opgroeien; James Van Casteren, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap(VAPH); Leo Van Loo, Agentschap Uitbetaling…
  Bekijk Format

 • Lezing

  EXPOO|Opgroeien nodigt een hele reeks boeiende sprekers uit die zijn/haar kennis, inzichten, ervaringen of ideeën graag met jou deelt. De lezingen kunnen educatief, informatief, inspirerend of soms zelfs een uitdagende uitnodiging tot reflectie zijn of voeding om discussie in andere sessies te stimuleren. We hebben ook een aantal spiegellezingen geprogrammeerd…
  Bekijk Format

 • Doe Sessie

  Ontdek, ervaar en leer tijdens een Doe-sessie! Ben je op zoek naar een concrete tool, materiaal of spel waarmee je actief aan de slag kan? Wil je de kracht van praktisch leren en experimenteren ervaren? Dan zijn onze doe-sessies precies wat je nodig hebt!…
  Bekijk Format

Het vraagstuk bij uitstek:

Hoe bouwen we aan een toekomstgericht, stevig professioneel landschap waarin kinderen opgroeien in een rijke leefomgeving en waar men klaarstaat wanneer het moeilijk loopt?

Met medewerking van Het Grootste Kennisfestival om een technisch hoogstaand en gevarieerd hybride Opgroeien festival te realiseren.

Onze mediapartner Sociaal.net verzamelt interessant leesvoer rond het congresthema in een dossier op hun website.