Aanvullende zorg

Kamervoorzitter: Eva Nouwen, adviseur jeugdhulp rond complexe ontwikkelingstrajecten bij Opgroeien

Deze kamer gaat over zorg- en ondersteuningstrajecten die aansluiten bij de noden van gezinnen, kinderen en jongeren en vorm krijgen zonder breuken.

Verken andere kamers