Over het congres

Op vrijdag 8 december 2023 vindt het Opgroeien Congres plaats zowel online als fysiek in Maison de la Poste in Brussel. Het congres krijgt vorm en inhoud dankzij de bijdrage van 50 stakeholders, overleg met cliëntenorganisaties en de input van meer dan 150 gangmakers.

Wie en wat mag je verwachten?

Meer dan 1500 jongeren, gezinnen, ervaringsdeskundigen, professionals, wetenschappers en beleidsmakers komen tijdens deze dag samen om in dialoog te gaan. Die dialoog maakt het Opgroeien Congres dé plek om unieke praktijken en onmisbare inzichten te delen en zo de toekomst van de ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen in Vlaanderen verder in te kleuren.

Uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om kansrijk te kunnen (op)groeien. Elk gezin heeft het recht op de nodige zorg en ondersteuning daarbij, ongeacht hun maatschappelijke situatie, gezinscontext of ondersteuningsnood. Dat vraagt een inclusieve samenleving

  • waarin opvoeden een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt,
  • waar verbinding – tussen ouders en kinderen, tussen gezinnen onderling, tussen gezinnen en organisaties – het sleutelwoord is.

Centrale vragen

Hoe bouwen we aan een toekomstgericht, stevig professioneel landschap waarin kinderen opgroeien in een rijke leefomgeving en gezinnen hulp kunnen inschakelen wanneer het moeilijk loopt? 

  • Hoe geven we vorm aan basisondersteuning en zorg? 
  • Hoe schakelen we bij wanneer het moeilijker loopt?

Je ontdekt waar we in Vlaanderen en Brussel het verschil maken en waar we het samen nóg beter kunnen doen.

Het congres biedt

  • 7 kamers met mooie praktijkvoorbeelden, inzichten uit onderzoek en dialogen over uitdagingen.
  • ontmoetingen met collega’s uit het brede werkveld, ervaringsdeskundigen, professionals, wetenschappers en beleidsmakers.
  • de visie van Bruno Vanobbergen, minister Crevits en andere spraakmakende beleidsmakers.