Divers en inclusief

Kamervoorzitter: Tine Rommens, Beleidsmedewerker team Beleidsontwikkeling

Gezinnen in Vlaanderen en Brussel zijn nu diverser dan ooit tevoren, met een groeiende superdiversiteit in de samenleving. Veel gezinnen bestaan uit leden met migratie-achtergrond. Gezinsvormen zijn heel divers: eenoudergezinnen, pleeggezinnen, adoptiegezinnen, en kinderen die tijdelijk elders wonen. Ongeveer 12,65% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen leeft in kansarmoede, en sommige kinderen hebben speciale behoeften door handicaps of ziekten.

Ons gezins- en jeugdhulpbeleid moet zich aanpassen aan deze diversiteit, zowel met ons beleid als binnen onze organisaties. We streven naar een inclusieve samenleving waarin alle gezinnen, kinderen en jongeren kunnen deelnemen en hun rechten kunnen uitoefenen. Hoe bieden we hier samen antwoorden?

Verken andere kamers