Bruggen na(ar) 18: over samen de kloof dichten tussen jeugdhulp en volwassenenhulp.

Alain Slock - Maaike Van den Bulcke

In nogal wat steden zijn kwetsbare jongeren in transitieleeftijd goed voor 1 op 5 van de populatie leefloontrekkers en 20% van de daklozenpopulatie. Voor veel van hen gaat het om een dubbele transitie: transitie naar de volwassenheid én transitie in zorg van jeugdhulp naar volwassenenzorg. Als ze al de weg vinden, aansluiting vinden of ook verder geholpen willen worden.
Ook bij de 11 CAW’s in Vlaanderen merken we dat al héél lang. Ze duiken er vaak pas jaren later op in thuislozenzorg of schuldhulpverlening, als problemen geëscaleerd zijn.
Met programma’s zoals Bruggen na(ar) 18, Mind the Gap, Loopplanken, enz. zetten we in op deze vaststelling, en hebben CAW’s samen met heel wat netwerkpartners een preventief en ondersteunend traject uitgewerkt.
In deze workshop kom je meer te weten over de opzet, inhoud en ingezette methodieken van het aanbod BN18 en deelt een jongere persoonlijke ervaringen met het programma.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie