KOMPAS+: Intersectoraal samenwerken rond complexe problematieken

An Nuytiens

De ketenaanpak KOMPAS+ werd in 2017 in Antwerpen in het leven geroepen vanuit de vaststelling dat (recidiverende) minderjarige delictplegers doorgaans problemen hadden op verschillende levensdomeinen. Een intersectorale aanpak bleek daarom nodig.
In 2021 startte een 2-jarig kwalitatief onderzoek naar de praktijk van KOMPAS+. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in het profiel van de KOMPAS+ jongere, alsook in de ervaringen van betrokken professionele actoren en de jongeren zelf. Wie zijn de KOMPAS+ jongeren? Wat zijn de sterke punten van KOMPAS+? Hoe zou KOMPAS+ nog kunnen versterkt worden?

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie