Kennisclips met onderzoekers

Basiszorg

Universiteit Gent – VBJK

Een stem voor meertaligheid. Professionals ondersteunen in de voorschoolse opvoeding.

Brecht Peleman

In deze sessie kom je op de koffie bij Brecht Peleman. Hij voltooide recent een doctoraatsonderzoek naar meertaligheid in de vroege kinderjaren en professionalisering van kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten. Wil je meer te komen over meertaligheid en hoe professionals ondersteund kunnen worden om op een positieve manier om te gaan met talige diversiteit, kom dan zeker even langs!

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie