Themacafé

Basiszorg

Born in Belgium Professionals

Detectie en opvolging psychosociale kwetsbaarheden tijdens de zwangerschap

Caroline Germanes - Bianca Eerens

Hoe kunnen we verbindend samenwerken voor de begeleiding van psychosociale kwetsbare zwangere vrouwen?
Born in Belgium Professionals is een digitaal platform voor hulpverleners, gefinancierd door het RIZIV, met als doe de psychosociale kwetsbaarheden tijdens de zwangerschap in kaart te brengen en aan de hand van zorgpaden hulp op maat aan te reiken. Als een gedeeld platform faciliteert de tool de (multidisciplinaire) samenwerking tussen de hulpverleners van de vrouw over de zorglijnen heen en biedt een overzicht van wie welke ondersteuning aanbied en welke acties er door wie reeds ondernomen zijn. De doelstelling is te komen tot geïntegreerde perinatale zorg over zorglijnen heen en daarmee een bijdrage te leveren aan kwaliteitsvolle zorg in de eerste 1000 dagen.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van Themacafé Pré- en Perinatale Ondersteuning. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan Themacafé Pré- en Perinatale Ondersteuning in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ PRE- EN PERINATALE ONDERSTEUNING

Reserveer je sessie