Lezing

Basiszorg | Rijke leefomgeving

Nederlands Jeugdinstituut – Odysee-Hogeschool

Het belang van steun bij opvoeden en ouderschap, vanuit Vlaams en Nederlands perspectief

Caroline Vink en Kristien Nys

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen, maar in deze verantwoordelijkheid staan zij niet alleen. In een opvoed- en opgroeiomgeving dragen informele en formele opvoeders samen bij aan een gezonde, veilige en kansrijke omgeving: ‘It takes a village to raise a child’.
Maar wat weten over deze sterke basis en waar bestaat steun uit? Wat kunnen we leren uit de Vlaamse en Nederlandse context en vanuit de kennis die er is. Wat betekent dit voor je werk als professional?
Denk je met ons mee?

Caroline Vink

Nederlands Jeugdinstituut

Caroline Vink is senior adviseur en onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij houdt zich bezig met vraagstukken m.b.t. steun bij opvoeden en ouderschap. Hierbij vooral ook de focus op samen opvoeden, door vanzelfsprekende en niet-vanzelfsprekende (mede)opvoeders. Het gaat hierbij ook over de zoektocht die in Nederland plaatsvindt over het versterken van de pedagogische basis, dat deel dat zich specifiek richt op het opgroeien en opvoeden. Dus niet vanuit het hulp of zorgperspectief. Hoe kan een steunende omgeving worden gestimuleerd in de dagelijkse werkelijkheid.

Kristien Nys

Odysee-Hogeschool

Kristien Nys is onderzoekster en lector bij de Odisee-hogeschool. Sinds haar onderzoekswerk aan de KU Leuven (o.a. doctoraatsonderzoek evaluatie opvoedingsondersteunend groepswerk) staat gezins- en opvoedingsondersteuning centraal in haar loopbaan. Hoe ervaren ouders hun ouderschap? Hoe beleven ze de opvoeding? Wat is voor hen ondersteunend? Hoe kijken ze naar (in)formele steunbronnen? De grote diversiteit aan gezinnen en aandacht voor krachten en kwetsbaarheden van ouders en hun omgeving zit vervlochten in haar onderzoeks- en ondersteuningswerk. Ze werkte daarvoor samen met tal van werkveldorganisaties (o.a. HvhK, vrijwilligersorganisaties, gezinscoachprojecten).

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie