Innovatieve praktijk

Aanvullende zorg | Bijschakelen

Pilootproject De Ideale Wereld

De ideale wereld: van eiland naar wij-land

Els Steyls - Lien Winderickx - Benny Maes

Plantrekkers is één van de 1 gezin 1 plan regio’s. Het ideale wereld samenwerkingsverband mag een pilootproject ‘Gedragen verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ uitrollen in deze regio. Einddoel is meer continuïteit in trajecten van jongeren binnen de residentiële Jeugdhulp om (harde) breuklijnen in het traject te voorkomen.
Om dit doel te realiseren benaderen we onze opdracht vanuit verschillende invalshoeken en werkten we volgende vernieuwende initiatieven uit: atelierwerking, zinplekken en traumasensitief werken.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie