Lezing

Bijschakelen

Vrije Universiteit Brussel – UZ Brussel – COS Brussel

Vroegdetectie en diagnostiek: rewind. pause. play. (fast?) forward

Eva Cloet

Vroegdetectie. Diagnostiek. Er werd al veel over gezegd en geschreven, maar we zijn nog lang niet uitgepraat. De titel van deze sessie verwijst zowel naar de activiteit van vroegdetectie en diagnostiek, als naar de inhoud van de sessie.
Welke plaats nemen vroegdetectie en diagnostiek in, in onze huidige zorg- en hulpverlening? En is dit dan de plek die we eraan willen geven? We bekijken dit vanuit het perspectief van het kind/de jongere en het zorg- en ondersteuningstraject dat zij volgen, maar ook vanuit organisatie-, organisatorisch en beleidsperspectief.
Een stand van zaken, een kritische blik en het oog op de toekomst!

Eva Cloet

Vrije Universiteit Brussel - UZ Brussel - COS Brussel

Eva Cloet is onderzoeker aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) binnen het departement Public Health, onderzoeksgroep Organization, Policy and Social Inequalities in Health Care (OPIH) en is directeur van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Brussel, verbonden aan het UZ Brussel. Haar onderzoeksactiviteiten focussen op de organisatie en het beleid van de gezondheidszorg. De afgelopen jaren deed ze hoofdzakelijk onderzoek naar de organisatie van diagnostiek voor kinderen en jongeren in België. Andere onderzoeksactiviteiten situeren zich binnen het domein van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie