Traumagerichte Bezoekbegeleiding

Frank Van Holen, Ann Bloemen en Jasmin S’bbaghi

Traumagerichte bezoekbegeleiding (TBB) is een trauma-responsief interventiemodel dat momenteel in de Vlaamse pleegzorg kan worden ingezet om contacten tussen jonge getraumatiseerde pleegkinderen en hun ouders professioneel te begeleiden. Het is evenwel ook bruikbaar voor kinderen die residentieel geplaatst zijn.
TBB biedt praktijkrichtlijnen om vanuit principes van Child Parent Psychotherapie te werken aan het herstel van de ouder-kindrelatie. We bespreken hoe professionals ondersteuning kunnen bieden aan zowel ouders als pleegouders (en bij uitbreiding leefgroepbegeleiders) om de veiligheid te bevorderen en adequaat te reageren op de hechtingsbehoeften van het kind na trauma.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie