Lezing

Aanvullende zorg

Universiteit Gent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogie

Voorbij de fragmentering en voorstructurering van ons jeugdzorglandschap

Griet Roets

Het principe van zorgcontinuïteit staat actueel hoog op de agenda in ons beleid. De strategieën om hieraan te werken, zitten vaak vervat in extra netwerkvorming en financiering. Niettemin blijft het historisch sterk verkaveld, doelgroep-specifiek denken en handelen ons parten spelen, en leidt tot logica’s van voorstructurering in de zorg. Op basis van de reconstructie van woon-zorg-trajecten zien we dat jongeren met meervoudige kwetsbaarheden verstrikt raken in ons jeugdzorglandschap: ze worden opgesloten, ze vallen tussen de mazen van het zorglandschap in, of de deur blijft gesloten. In de sessie breken we ons hoofd over strategieën van de-institutionalisering.

Griet Roets

Universiteit Gent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Griet Roets heeft een doctoraat in de pedagogische wetenschappen en is als hoofddocent Sociaal Werk verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, en mee trekker van IDC Stadsacademie, bij Universiteit Gent. Haar onderzoek, onderwijs en dienstverlening focussen op kwesties van armoede en sociale ongelijkheid in relatie tot sociaal werk en de geschiedenis van de verzorgingsstaat, en op sociaal-ruimtelijke perspectieven in de zorg. In die geest vormen de Permanente Vorming Armoede en Participatie (in samenwerking met KUL en het Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede) als de Academische Werkplaats De-institutionalisering Ruimte voor Zorg (in samenwerking met VAPH, Team Vlaams Bouwmeester en Museum dr. Guislain) onder haar coördinatie een forum voor publiek debat.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie