Wat als?! Je met iedere jeugdhulpvraag terecht kan op 1 plaats en alle krachten gebundeld worden?

Ilse Hendrickx - Lien Hendrickx - Janne Hoeyberghs

Met Jeugdvraag op Maat willen we onze droom van een toegankelijke intersectorale hulpverlening omzetten in woorden en daden. In onze onthaallus willen we over sectoren en organisaties heen leren van elkaar en een sterk afgestemde samenwerking installeren in de Kempen. We brengen de beste praktijken samen om elkaar te versterken. We willen niet enkel iedere vraag warm onthalen, maar daarnaast ook samen op pad gaan. We laten niet los tot de vraag bij de nodige partners is geraakt. We willen op dynamische wijze het aanbod van de basisvoorzieningen tot de meer gespecialiseerde jeugdhulpverlening en alles ertussenin hanteren, kunnen combineren en laten afstemmen op de vraag van het gezin.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie