Kennisclips met onderzoekers

Divers en inclusief

Equality//ResearchCollective (HOGENT)

Diver-City: samen bricoleren in een super-diverse samenleving

Joris Van Poucke

De laatste decennia hebben we gezien dat de bevolking in Vlaanderen alsmaar diverser wordt en dat zorgt voor een aantal uitdagingen bij zowel ouders als professionals in het vinden van een antwoord op opvoedingsvragen. Het project Diver-City onderzocht hoe sociale professionals, sleutelfiguren uit de gemeenschap en ouders ondersteuning trachten te ‘bricoleren’ in het zoeken naar een betere aansluiting tussen noden en hulp. Bricoleren ontstaat in een context van schaarste aan hulpbronnen: ouders gaan op zoek naar antwoorden en ondersteuning maar volgen hiervoor een kronkelig pad dat dikwijls onderbroken wordt door doodlopende steegjes. Diver-City brengt deze zoektocht van ouders in kaart, maar onderzocht ook welke rol sleutelfiguren spelen en hoe professionals initiatieven opzetten om bruggen te bouwen tussen de gemeenschap en de formele hulpverlening. In deze sessie lichten we een aantal van de meest in het oog springende resultaten toe.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie