Themacafé

Aanvullende zorg | Bijschakelen

Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK)

De Kindreflex binnen de volwassen hulpverlening

Liv Leeman - Joke Gabriël

De Kindreflex werd ondertussen uitgerold in de sectoren GGZ, CAW’s, justitiehuizen en wordt proefgedraaid voor de diensten spoedgevallen van de ziekenhuizen. Verschillende actoren spreken ondertussen de Kindreflex-taal. Waar er een niet-pluisgevoel ontstaat of verontrusting is, is er nood aan goed afgestemde samenwerking binnen en buiten de organisatie en een sluitende keten. Het sterk versnipperde hulplandschap en het capaciteitstekort binnen de GGZ, de jeugdhulp en andere sectoren vormen een uitdaging. We spreken liever van een uitdaging dan van een probleem. Hoe kunnen we hier op een open manier naar kijken en verder mee aan de slag gaan?

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ VERONTRUSTING 2

Reserveer je sessie