'Wel' zijn op school

Ludo Lemahieu - Lieve Windels

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen.

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ ONDERWIJSKANSEN VERSTERKEN

Reserveer je sessie