Oplossingslab: Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid bij verontrusting

Nele Haedens - Nadine Aerts

“Elke actor binnen de jeugdhulp moet verontrusting kunnen herkennen en er gepast mee omgaan.”

Het decreet IJH stelde een samenwerking en afstemming van alle actoren in de jeugdhulp voorop, waarbij uitgegaan wordt van een gezamenlijk engagement t.a.v. minderjarigen, hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken en personen uit hun leefomgeving.

Zijn we in 2023, negen jaar verder, al zo ver?! In dit oplossingslab, buigen we ons daar over!

De verwachting vanuit het decreet roept vragen en spanningsvelden op:
Wat begrijpen we allen onder ‘gepast omgaan’ met verontrusting? En, hoe gaan we daarin aan de slag en hoe slagen we erin hier tijd en ruimte in te voorzien?
Hoe verhoudt het handelen in verontrusting zich dan tot de vertrouwensrelatie die reeds werd opgebouwd met betrokkenen? En, hoe dan om te gaan met belang van de ouders versus dat van het kind?
Hoe zorgen voor kennis- en expertiseontwikkeling m.b.t. het in het kaart brengen en benoemen van de verontrusting? En, kan je dan als professional voldoende ondersteund verder op weg?

In dit oplossingslab staan we stil bij de spanningsvelden in het omgaan met verontrusting:

– Waar zitten eventuele drempels op het gehele continuüm?
– Waar liggen al goede praktijken die we eventueel verder dienen te verduurzamen? Waar zitten interessante opportuniteiten om verder te gaan verkennen?

In dit oplossingslab zijn we benieuwd naar jouw inspiratie, ervaringen… om zo samen de mogelijkheden om samenwerking en een effectieve gedeelde verantwoordelijk in het omgaan met verontrusting verder aan te sterken!

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie