Oplossingslab

Basiszorg

Agentschap Opgroeien

Oplossingslab: Wie temt Hydra?

Rudy De Cock - Els Meert

Het zorglandschap is complex, wie vindt er zijn weg nog in? Hoe kunnen we de krachten bundelen van verschillende (lokale) diensten, kennis delen, effectiever werken? Hoe kunnen we de plekken waar kinderen en jongeren en hun gezinnen komen versterken? En zorgen dat wanneer er een bepaalde nood is, er vlot antwoorden kunnen gezocht worden, op een meer geïntegreerde manier?
We weten dat er vereenvoudiging nodig is in het zorglandschap, dat we cliënten beter kunnen ondersteunen, dat we preventiever en gerichter kunnen werken,… Hoe realiseren we dit? Hoe laten we het doolhof verdwijnen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle diensten vertrekken vanuit de nood en vraag van het gezin en komen tot een collectief antwoord?

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie