Het COZI-model: op naar weerbare, wendbare en warme hulpverleningsorganisaties!

Sarah Verreyken - Bart Oste

De residentiële jeugdhulpverlening kampt met grote uitdagingen en veranderingen. De sector heeft te kampen met burn-outs, uitval, een personeelstekort en een gevoel van machteloosheid. Het is een sector die op heel wat factoren weinig vat heeft of krijgt.
Uit het onderzoek ‘Connecting the context’ kwam naar voor dat het kwalitatief werken met de context van jongeren sterk beïnvloed wordt door de werkcontext rond de hulpverlener en organisatie. Factoren die organisaties en professionals zelf in handen hebben en de kwaliteit van de hulpverlening beïnvloeden werden gebundeld in het COZI-model. Het is een overzichts- en reflectietool dat hulpverleners en organisaties ondersteunt in het breed leren kijken naar spanningen en zo handvaten geeft om er mee aan de slag te gaan. Het in de praktijk ontwikkelde Cozi-model biedt begeleiders meer rust, autonomie en eigenaarschap bij het ervaren van spanningen in hun dagdagelijkse praktijk.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie