De wereld onderzoeken met kinderen op de vlucht: een pleidooi voor een flexibele participatiepraktijk in opvangcentra en op school

Siska van Daele - An Piessens

Van 2019 tot 2021 liep aan het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk van de Karel de Grote Hogeschool een belevingsonderzoek met jonge kinderen op de vlucht. In dat onderzoek daagden de kinderen ons van in het begin uit om vanzelfsprekendheden en aannames over participatie en over vrije tijd onder de loep te nemen en wisten we ons als onderzoekende pedagogen aangesproken om te experimenteren met creatieve en narratieve onderzoeksmethoden.
In deze sessie illustreren we de link tussen de ervaringen van kinderen en inspirerende flexibele participatiepraktijken in de twee contexten waar kinderen op de vlucht het meest verblijven: in opvangcentra en op school. Vervolgens lichten we het gebruik van de narratieve website ‘Onderweg met kinderen op de vlucht’ toe. Die website vertrekt van de verhalen van kinderen en koppelt die verhalen aan een praktijkbibliotheek voor begeleiders, leraren en vrijetijdsactoren die met kinderen op de vlucht werken.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie