Lezing

Divers en inclusief

Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

De confrontatie van Jeugdhulp met armoede

John William Decoene

De lezing met Wim Van Lancker kan niet doorgaan maar John William Decoene geeft een vervanglezing.

Iemand stelt de vraag (Remco Campert)

Het betreft de vraag over de relatie van jeugdhulp en armoede, een oude en nog steeds intrigerende actuele kwestie. Die vraag is het begin van een wetenschappelijk onderzoek bij praktijkwerkers en beleidsverantwoordelijken van het voormalig agentschap Jongerenwelzijn, nu Opgroeien.

Het onderzoek levert bevindingen op:

  • Over praktijkwerkers die armoedebewust zijn en strategieën ontwikkelen in het omgaan met risico’s in armoedesituaties.
  • Over een dominante redenering, het discours van pedagogisering, die de jeugdhulp schraagt.
  • Over beleidsverantwoordelijken die armoedebewust zijn en stellen dat er geen formeel beleid is maar dat de praktijk het beleid vormt.
  • Over beleidsverantwoordelijken die alternatieve visies voorstellen over jeugdhulp en armoede, met mensenrechten, een formeel beleid en collectivisering.
  • Over praktijkwerkers die in debat willen gaan met beleidsverantwoordelijken in een gewijzigde organisatiecontext waarbij armoede erkend wordt als een structurele problematiek waarvoor een formeel beleid noodzakelijk is.

Straffe uitdagingen voor jeugdhulp.

John William Decoene

Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

John William Decoene is doctoraatsstudent van de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent onder begeleiding van Prof. dr. Rudi Roose en Prof. dr. Griet Roets. Zijn doctoraatsonderzoek richt zich op de relatie tussen jeugdzorg en armoede. Hij was van 1983 tot 2018 actief in het Agentschap Jongerenwelzijn.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie