Ondersteunen van ouderschap in detentie

Veerle Derave - Ellen Buntinx

Elke ouder dient erkend te worden in zijn rol als opvoeder, ook gedetineerden. Sinds een aantal jaar zet VCOK in op het bevorderen van de ouder-kind relatie tussen gedetineerde ouders en hun kind(eren). Via verschillende werkvormen ondersteunen we ouders, medewerkers en vrijwilligers in gevangenissen en nemen hen mee in het verhaal van gedeeld opvoeden. De ouders werken, in nauw overleg met andere gedetineerden en begeleiders, constructief aan de relatie met hun kind, dragen actief bij aan de opvoeding en weten zich gerespecteerd in hun ouderrol. Het is wetenschappelijk aangetoond dat dit helpt aan de re-integratie van gedetineerden en dat de kans op recidivisme, verslaving en psychologische problemen kleiner wordt.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van labyrint 2. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan labyrint 2 in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in LABYRINT 2

Reserveer je sessie