Life Story Work in CANO

Veerle Soyez - Anje Claeys - Tine Vansteenkiste

Kinderen en jongeren die opgroeien in de (residentiële) jeugdhulp kennen een groot deel van hun levensverhaal slechts via hun dossier. Dit kenmerkt zich veelal door een aaneenschakeling van vluchtige herinneringen, hiaten en het uitvergroten van die elementen die interventie door jeugdhulp valideren en hun oorsprong vinden in de opeenstapeling van risicofactoren. Het draagt echter weinig of niet bij tot de identiteitsvorming van een kind of jongere. Het opbouwen van een narratief of persoonlijk levensverhaal, gevoed vanuit meerdere perspectieven, is een belangrijk proces in de identiteitsontwikkeling. Door Life Story Work toe te passen, wordt het narratief meer één geheel en krijgt het ook nieuwe (positieve) betekenissen voor de jongere.
In 2023 willen we met CANO Vlaanderen, een samenwerkingsverband van 14 organisaties in de jeugdhulp, verhalen van jongeren naar buiten brengen a.d.h.v. Life Story Work.

Deze sessie bevat de volgende PRAKTIJKEN

Reserveer je sessie