Femke Kaulingfreks

Hogeschool inholland

Femke Kaulingfreks is sinds maart 2018 lector Jeugd en Samenleving bij hogeschool Inholland in Amsterdam, en sinds april 2023 bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het verbinden van kwalitatief onderzoek – met name wijkgericht etnografisch onderzoek – waarbinnen de eigen belevingswereld van mensen centraal staat, met politiek-filosofische theorievorming.Haar lectoraat houdt zich bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden. Hoe kunnen jongeren met een diverse achtergrond in een grootstedelijke context goed en gelijkwaardig opgroeien? De stem van jongeren zelf is leidend in onze aanpak en diversiteit, inclusie en gelijke kansen zijn belangrijke aandachtsgebieden.Voor de Wibautleerstoel doet ze onderzoek naar praktijken van community development die door bewoners worden geïnitieerd in de stedelijke marges van Amsterdam en naar praktijken van democratische samenwerking tussen bewoners, maatschappelijk middenveld en overheid. Ze bekijkt hoe community based werken en beleidsprocessen die door de gemeente worden geïnitieerd zich tot elkaar verhouden, wat de rol is van tussenpersonen die een directe relatie tussen bewoners en insituties tot stand brengen, en hoe de invloed van bewoners op brede welvaart in hun eigen leefomgeving versterkt kan worden.In 2015 publiceerde ze het boek ‘Uncivil Engagement and Unruly Politics’ over de politieke betekenis van rellen en openbare ordeverstoringen in Nederland en Frankrijk. In 2017 bracht ze haar tweede boek ‘Straatpolitiek’ uit, over de verschillende manieren waarop jongeren die zich uitgesloten voelen hun engagement uiten, buiten het stemhokje en politieke partijen om. Begin 2022 bracht ze samen met Stijn Sieckelinck het boek ‘Speelruimte voor Identiteit’ uit, over hoopvolle pedagogische praktijken waarin samen met jongeren gewerkt wordt aan een veerkrachtige identiteitsvorming.

Biografie

{acf_korte_biografie_sprekers}