Themacafé

Bijschakelen | Aanvullende zorg

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Traumasensitief werken op een vertrouwenscentrum kindermishandeling

Bart Weustenraad

Op de vertrouwenscentra voor kindermishandeling worden de medewerkers dagelijks in hun klinisch werk geconfronteerd met ‘complex trauma’. Deze problematiek is dan ook nauw verbonden met het thema ‘kindermishandeling’. Ouders, kinderen en hun gezinnen hebben er baat bij dat wij in onze gesprekken rekening houden met onderliggend trauma en hier op een traumasensitieve / traumaresponsieve manier mee aan de slag proberen te gaan.
Tegelijkertijd staat het welzijn en de veiligheid van kinderen voor onze dienst voorop. We moeten soms snelle beslissingen nemen in het kader van veiligheid. Dit kan een spanningsveld creëren in het hanteren van onze traumasensitieve visie.
Graag gaan we in gesprek over de manier waarop wij onze ‘traumasensitieve olievlek’ proberen te verspreiden. Waar liggen kansen? Waar liggen uitdagingen?

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ VERONTRUSTING 1

Reserveer je sessie