Themacafé

Aanvullende zorg | Bijschakelen

OSD Limburg, Agentschap Opgroeien

Veilig en omringd opgroeien van in de buik

Birgit Kriekemans - Tessa Vansimpsen

De eerste 1000 dagen van een kind, vanaf de conceptie tot 2 jaar, ontwikkelen de organen en de hersenen zich in snel tempo.
Als in deze fase de ontwikkeling goed loopt dan heeft het kind daar voor de rest van zijn of haar leven baat bij.
Als jonge kinderen blootgesteld worden aan herhaalde traumatische ervaringen, dan zet zich dit vast in hun brein en lichaam en kan dit effect hebben op gedrag en gezondheid gedurende hun ganse leven.
Limburgs project ‘veilig en omringd opgroeien van in de buik’ tracht vanuit een maatschappelijk mandaat met een oplossingsgerichte houding partnerschap uit te bouwen met ouders, eigen netwerk en professionals.
Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk, al van voor de geboorte, de krachten en expertise te bundelen rond het omgaan met verontrustende situaties, met als doel de baby veilig te laten ontwikkelen en omringd te laten opgroeien in zijn eigen omgeving.

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ VERONTRUSTING 1

Reserveer je sessie