Preventieve gezinszorg en ondersteuning: hands on en nabij!

Karel Vandesteene

Familiezorg Oost-Vlaanderen en Familiehulp sloegen in 2021 de handen in elkaar en richtten samen Envía op. Envía is een dienst voor gezinszorg en gezinsondersteuning. Onze focus ligt op het bieden van psychosociale en (ped)agogische ondersteuning aan het kind, de jongvolwassene en/of zijn gezin. We bieden geen opvoedingsondersteuning in taal, onze ondersteuning bevindt zich in de actie, in het samen doen. We vertrekken vanuit de vraag van het gezin/de jongvolwassene en gaan samen aan de slag met de doelen die worden vooropgesteld. We zoeken samen een weg.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van labyrint 1. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan labyrint 1 in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in LABYRINT 1

Reserveer je sessie