Label kindvriendelijke steden en gemeenten

Tieme Verlinde

34 lokale besturen in Vlaanderen hebben het label kindvriendelijke stad/gemeente. Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het kinderrechtenverdrag. Met kindvriendelijk beleid verhoog je de leefbaarheid van een stad of gemeente niet alleen voor kinderen en jongeren, maar voor iedereen. Hoe maak je kindvriendelijk beleid? Zet kinderrechten centraal. Kinderen en jongeren zijn competente en ervaringsdeskundige burgers, betrek ze actief in beslissingen met impact op hun leven en leefwereld. Een stevig transversaal en participatief voortraject zorgt voor sterke dynamiek binnen lokale besturen.
Bataljong ondersteunt steden en gemeenten in een traject hiernaartoe.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van labyrint 1. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan labyrint 1 in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in LABYRINT 1

Reserveer je sessie