André van der Laan

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Dr. André van der Laan is senioronderzoeker en kennislijncoordinator jeugdcriminaliteit bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) in Nederland. Zijn onderzoeksinteresses betreffen ontwikkelings- en levensloopcriminologische vragen en evaluaties van justitieel (jeugd)beleid en sancties. Hij verricht onderzoek naar (verklaringen voor) ontwikkelingen in jeugd- en jongvolwassen criminaliteit, cybercriminaliteit en evalueert justitiele aanpakken gericht op jeugdcriminaliteit. Ook is hij geïnteresseerd in het naleven van mensen- en kinderrechten in de tenuitvoerlegging van politie- en justitieaanpakken.

Biografie

{acf_korte_biografie_sprekers}