Beno Schraepen

AP Hogeschool

Beno Schraepen (°1970) is orthopedagoog, lector en onderzoekscoördinator van het expertisecentrum Mens en Maatschappij in de AP Hogeschool. Hij werkte als orthopedagoog respectievelijk binnen de vrijetijdsbesteding met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen en het buitengewoon onderwijs. De voorbije decennia was hij betrokken bij diverse (inter)nationale (onderzoeks)projecten met als centrale thema inclusie binnen diverse levensfasen (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen) en -domeinen (onderwijs, arbeid, vrije tijd, en zorg). Hij maakt de balans op van inclusie in Vlaanderen in zijn boek ‘Excluses. Wat uitsluiting doet met mensen’ (Owl Press).

Biografie

{acf_korte_biografie_sprekers}