Eva Cloet

Vrije Universiteit Brussel - UZ Brussel - COS Brussel

Eva Cloet is onderzoeker aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) binnen het departement Public Health, onderzoeksgroep Organization, Policy and Social Inequalities in Health Care (OPIH) en is directeur van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Brussel, verbonden aan het UZ Brussel. Haar onderzoeksactiviteiten focussen op de organisatie en het beleid van de gezondheidszorg. De afgelopen jaren deed ze hoofdzakelijk onderzoek naar de organisatie van diagnostiek voor kinderen en jongeren in België. Andere onderzoeksactiviteiten situeren zich binnen het domein van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Biografie

{acf_korte_biografie_sprekers}