Griet Roets

Universiteit Gent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Griet Roets heeft een doctoraat in de pedagogische wetenschappen en is als hoofddocent Sociaal Werk verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, en mee trekker van IDC Stadsacademie, bij Universiteit Gent. Haar onderzoek, onderwijs en dienstverlening focussen op kwesties van armoede en sociale ongelijkheid in relatie tot sociaal werk en de geschiedenis van de verzorgingsstaat, en op sociaal-ruimtelijke perspectieven in de zorg. In die geest vormen de Permanente Vorming Armoede en Participatie (in samenwerking met KUL en het Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede) als de Academische Werkplaats De-institutionalisering Ruimte voor Zorg (in samenwerking met VAPH, Team Vlaams Bouwmeester en Museum dr. Guislain) onder haar coördinatie een forum voor publiek debat.

Biografie

{acf_korte_biografie_sprekers}