Kristien Nys

Kristien Nys

Kristien Nys is onderzoekster en lector bij de Odisee-hogeschool. Sinds haar onderzoekswerk aan de KU Leuven (o.a. doctoraatsonderzoek evaluatie opvoedingsondersteunend groepswerk) staat gezins- en opvoedingsondersteuning centraal in haar loopbaan. Hoe ervaren ouders hun ouderschap? Hoe beleven ze de opvoeding? Wat is voor hen ondersteunend? Hoe kijken ze naar (in)formele steunbronnen? De grote diversiteit aan gezinnen en aandacht voor krachten en kwetsbaarheden van ouders en hun omgeving zit vervlochten in haar onderzoeks- en ondersteuningswerk. Ze werkte daarvoor samen met tal van werkveldorganisaties (o.a. HvhK, vrijwilligersorganisaties, gezinscoachprojecten).

Biografie

{acf_korte_biografie_sprekers}