Stefaan Pleysier

Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC)

Prof. dr. Stefaan Pleysier is hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven en coördineert, samen met Johan Put, de onderzoekslijn Jeugdcriminologie en Jeugdrecht aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Sinds oktober 2016 is hij directeur van LINC.
Hij doceert jeugdcriminologie en onderzoeksmethoden in de Bachelor en Master Criminologische Wetenschappen. Zijn onderzoek focust zich op het thema jeugddelinquentie en (de maatschappelijke aanpak van) problematisch en geproblematiseerd gedrag bij jongeren.

Biografie

{acf_korte_biografie_sprekers}