Mentaal welbevinden van jongeren en de rol van het jeugdwelzijnswerk

Angelo Delrio - Sylvia Dekens - Fedor Schafranski

GIGOS vzw organiseert het jeugdwelzijnswerk in Genk. We hebben een groepsgericht en laagdrempelig aanbod voor jongeren uit kansarme buurten en wijken. Ook via onze artistieke ateliers, waar we dan weer een andere methodiek gebruiken, vinden kinderen, tieners en jongeren hun weg naar GIGOS. Zo komen we in contact met verschillende types kinderen, tieners en jongeren. Het mentaal welbevinden bij deze groepen staat onder druk en onze begeleiders zijn extra waakzaam rond dit thema.
Kom via dit themacafé te weten hoe wij vanuit het jeugdwelzijnswerk te werk gaan en wanneer we doorverwijzen naar specialisten ter zake.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van Themacafé Welbevinden. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan Themacafé Welbevinden in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ WELBEVINDEN

Reserveer je sessie