Themacafé

Aanvullende zorg | Rijke leefomgeving

PXL Social Work – Research

En met jou?

Kim Bastaits

Uit de Gezinsenquëte bleek dat volgens ouders hun kinderen en jongeren zich over het algemeen goed voelen en qua gedrag weinig problemen vertonen. Als ouders dan toch aangeven dat er problemen zijn, gaat het vooral over emotionele problemen of problemen met prosociaal gedrag. Toch geeft 15% van de ouders aan duidelijke of ernstige moeilijkheden bij hun kind op te merken. En 1 op 10 ouders gaf mee dat deze moeilijkheden volgens hen een behoorlijke impact hebben op het leven van hun kind.
Vanuit deze bevindingen gaan we in gesprek met verschillende organisaties uit het hulpverleningslandschap over hoe we kunnen bijdragen aan het welbevinden van deze jongeren. Succesverhalen, inspirerende praktijken, moeilijkheden, … komen hierbij allemaal aan bod!

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van Themacafé Welbevinden. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan Themacafé Welbevinden in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ WELBEVINDEN

Reserveer je sessie