Signaalmedewerker Welzijn

Claudia Agostinacchio

In Antwerpen werken we sinds 2021 met een ‘brugfiguur welzijn’. Deze JES-collega opereert precies op het raakvlak van het eerstelijns jeugdwerk en het welzijnswerk. Ze helpt onze jeugdwerkers adequaat om te gaan met specifieke hulpvragen, speelt in op hun vormingsnoden en zorgt ervoor dat ze vertrouwd raken met de sociale kaart van Antwerpen. Last but not least verwerft onze brugfiguur een goed inzicht in welzijnsvraagstukken die opduiken bij onze doelgroepen. Die kennis deelt ze met JES, met partnerorganisaties en met het beleid.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van Themacafé Welbevinden.Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan Themacafé Welbevinden in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ WELBEVINDEN

Reserveer je sessie