Themacafé

Divers en inclusief

Huis van het Kind Leuven

Een netwerk van bijzondere zorg voor ondersteuning op maat

Maaike Buckers

Huis van het Kind Leuven heeft als netwerk-vzw een centrale knooppunt-functie tussen verschillende Leuvense organisaties. Dankzij het verbinden van de ondersteuning en expertise die verschillende partners kunnen bieden, werken we over alle levensdomeinen heen om maximale ondersteuning te kunnen bieden aan gezinnen. Samenwerking biedt ons de mogelijkheid om meer op maat van gezinnen te werken, en kwalitatieve ondersteuning te kunnen bieden waar nodig.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van Themacafé Kinderen en Ouders met een Specifieke Zorgnood. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan Themacafé Kinderen en Ouders met een Specifieke Zorgnood in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ KINDEREN EN OUDERS MET EEN SPECIFIEKE ZORGNOOD

Reserveer je sessie