Themacafé

Divers en inclusief

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Samen naar meer inclusie

Anne Buelens

Wat is er nodig om kinderen met een vermoeden van handicap te laten participeren aan kinderopvang, school of vrije tijd? Hoe kunnen we elkaar versterken om samen te werken naar meer inclusie? Het VAPH gaat in op de kansen,uitdagingen en ervaringen van globale individuele ondersteuning (GIO). GIO is hulp in de gewone kinderopvang of school zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen spelen, leren, vriendschappen sluiten. Een ondersteuningsvorm die samen met het Agentschap Opgroeien en het Departement Onderwijs vorm kreeg.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van Themacafé Kinderen en Ouders met een Specifieke Zorgnood.Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan Themacafé Kinderen en Ouders met een Specifieke Zorgnood in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in

Reserveer je sessie