Themacafé

Divers en inclusief

Dienstencentrum Sint Oda

Van wachtlijst naar startlijst!

Waut Nickmans

Binnen het landschap voor personen met een beperking zijn we met Sint Oda echte pioniers en een gevestigde waarde met veel expertise. We bouwden een stevig en divers netwerk op en investeren hier grondig in. Dat, samen met deel te zijn van de koepel Stijn vzw, maakt dat we de vinger aan de pols hebben. We zijn oplettend voor maatschappelijke noden en geloven in echt ondernemerschap in de zorg. Binnen Sint Oda zelf maakten we de afgelopen jaren de transitie van ont-zorgen naar samen-zorgen. Zowel in de woon- als dagopvang bekijken we hoe we het netwerk van de zorggebruiker zo dicht mogelijk kunnen betrekken, kunnen beschouwen als een
volwaardige (zorg)partner.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van Themacafé Kinderen en Ouders met een Specifieke Zorgnood. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan Themacafé Kinderen en Ouders met een Specifieke Zorgnood in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in THEMACAFÉ KINDEREN EN OUDERS MET EEN SPECIFIEKE ZORGNOOD

Reserveer je sessie