Mentor+, risicojongeren versterken en verbinden met hun context en de bredere samenleving

Jamal Balaji - Jamal El Boujddaini - Inge Jacobs

Mentor + gelooft in de kracht van mentoring. Er wordt gewerkt met jongvolwassenen (mentoren), die een jongere (mentee) toegewezen krijgen na matching. Het hulpverleningsprogramma is gericht op jongeren die risicogedrag stellen, vaak jonge delictplegers, met als doel deze jongeren te empoweren in hun identiteitsontwikkeling. Het belangrijkste principe is om jongvolwassenen (studenten) op te leiden, zodat zij als mentor jongeren kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van positieve attitudes en gedragingen. De relatie tussen mentor en mentee wordt ingezet als instrument, waarbij de mentor een rolmodel en klankbord kan zijn, maar ook een raadgever en inspirator.
Samen met andere Europese partners delen we kennis en ervaringen en ontwikkelden we een handboek dat als basis dient om mentoren op te leiden en te coachen. Daarnaast creëren we een innovatieve mobiele applicatie die mentor en mentee in realtime ondersteunt.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van labyrint 3. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan labyrint 3 in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in LABYRINT 3

Reserveer je sessie