In Beeld: een professionele hang- en experimenteerruimte voor jongeren

Stijn de Meulenaere - Peter Roosens

‘IN BEELD’ is een plek in het hartje van het patershol te Gent. Een kruispuntplek waar rust én beweging centraal staan. Het is een plaats en een tijd waar jongeren kunnen zoeken, afwachten, proeven en experimenteren. Kortom gewoon zijn, op een spontane manier, zonder oordeel. We werken op een ervaringsgerichte manier volgens de principes van de institutionele pedagogie. Het is in die betekenis dat we spreken van ‘ervaringsgerichte dagbesteding’. In dit format is het aan de jongeren zelf om betekenis te geven aan de dag en zo (opnieuw) in beweging te komen.

Kom beleven en uitwisselen over hoe je institutionele pedagogie en kringgesprekken kan inzetten om een laagdrempelige en regelluwe ruimte te creëren voor jongeren.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van labyrint 3. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan labyrint 3 in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in LABYRINT 3

Reserveer je sessie