De Boomgaard

Sieg Pauwels

“Whatever is the question, Community is the answer”.

De Boomgaard is een initiatief van De Wissel, De Wingerd, Oostrem, Zorg Leuven en het Stadsmakersfonds.
Zij richtten de coöperatie met sociaal oogmerk LIVEZ (Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg) op.
LIVEZ kijkt op een radicaal andere manier naar zorg en ondersteuning. In plaats van burgers de sorteren op basis van een specifieke problematiek of aandoening in gespecialiseerde instellingen wil LIVEZ zorg lokaal organiseren met behoud van het opgebouwde natuurlijke, sociale netwerk. LIVEZ wil op die manier buurten creëren met een hoge hospiscore: de mate waarin een buurt in staat is om personen met een verhoogde kwetsbaarheid of ondersteuningsnood lokaal op te vangen zonder dat zij hun buurt moeten verlaten. De Boomgaard Kessel-Lo fungeert als pilootproject.

Opgelet: Deze praktijk is onderdeel van labyrint 3. Wil je deze praktijk leren kennen? Reserveer dan labyrint 3 in je persoonlijke programma.

Ontdek ook de andere praktijken in LABYRINT 3

Reserveer je sessie